KM 600

Bruksanvisning eng.fw Produktblad Bruksanvisning

km

prestanda 6001

600 är en helt nyutvecklad mangel som mycket kraftfull och ergonomisk att använda.

Mangelns design der möjlighet att enkelt mata i och ur mangelgodset.

600 är en svensktillverkad mangel med 60 cm bred mangelyta samt frontplatta för

lättare inmatning. Den har även en fingerskyddade manövergrind som automatiskt

stannar valsarna om man kommer för nära med fingrarna.

600 kan kompletteras med olika typer av stativ, se tillbehör.