KM 800

 

Bruksanvisning eng.fwProduktbladBruksanvisning

KM800

prestanda 800

800 är en helt nyutvecklad mangel som mycket kraftfull och ergonomisk att använda.

Mangelns design der möjlighet att enkelt mata i och ur mangelgodset.

800 är en svensktillverkad mangel med 80 cm bred mangelyta samt frontplatta för

lättare inmatning. Den har även en fingerskyddade manövergrind som automatiskt

stannar valsarna om man kommer för nära med fingrarna.

800 kan kompletteras med olika typer av stativ, se tillbehör.