AM 600

ProduktbladBruksanvisning

AM600

Prestandasymboler AM

Automatmangeln är en mangel med 60 cm bred mangelyta som lätt matar in och ut dukar

eller lakan. Den släpper upp valsarna när lakan eller dukar gått fullt igenom.

600 kan kompletteras med olika typer av stativ, se tillbehör.

 

Så här manglar du med vår automatmangel